อุปกรณ์ติดตั้งกับเครื่องจักรแบ๊คโฮทั้งหมด

อุปกรณ์ติดตั้งกับเครื่องจักรแบ๊คโฮทั้งหมด

อุปกรณ์ติดตั้งกับเครื่องจักรแบ๊คโฮทั้งหมด

เรามีรถแบคโฮพร้อมให้บริการหลากหลายขนาด เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกรูปแบบ ( PC40, PC200, PC210, PC220, PC230, PC330, PC345 )
หัวไวโบร์หลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำในการดำเนินงาน ( หัวเจาะคอนกรีต, หัวหนีบบดคอนกรีต, หัวหนีบเศษปูน, หัวตักบุ๊งกี๋, ฯลฯ ) รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์